TMA bilar

Vi utför TMA-körningar i hela Värmland med omnejd, men kan också stationera bil och chaufför i hela landet vid längre projekt. Våra chaufförer har specialutbildning för att köra dessa fordon. Självklart är våra TMA-bilar miljögodkända.

Truck Mounted Attenuator, även kallat ”TMA-bil” är ett bra och säkert skydd för dem som arbetar på vägen, t.ex. vid bärgning, vägarbeten, eller vid tillfällen då trafiken behöver ledas om.

Skyddet består av ett deformationsblock med tillhörande ljustavla som är monterat bak på en lastbil. Blocket är ett påkörningsskydd för de trafikanter som kommer i för hög hastighet och inte hinner stanna bakom TMA-bilen. Ljustavlan visar information om vad som sker på vägen, vilken hastighet som gäller samt vad trafikanterna ska göra – stanna eller köra förbi.

Jour dygnet runt